TEST

PDS’DE KULLANILAN TESTLER

(Psikoteknik Değerlendirme Sistemi)

Sistemde yer alan bütün testler ‘’ Psikoteknik Değerlendirme’’ sisteminde tanımlanan özellikler olmak üzere, personel için gerekli olan psikomotor ve zihinsel (bilişsel) becerileri ölçmeyi amaçlmaktadır.

Psikoteknik Değerlendirme Sistemi’nde yetenekli ve güvenli personel için gerekli olan temel bilişsel, psiko motor ve davranışsal özellikleri ölçen 12 alt test , kişi davranışlarını, beceri koordinasyonları ve bazı kişilik özelliklerini ölçmeyi amaçlayan bir sistemdir.

TESTLERİN İÇERİĞİ